Meteen naar de inhoud

’t EcoZand

Waar het begon…………

Buurtcoöperatie ‘t Ecozand is opgericht in november 2020, ontstaan uit een buurtinitiatief dat met bewoners wil zorgen voor een duurzame, lokale en betaalbare energievoorziening voor iedereen, Het uiteindelijke doel was deel te nemen in een collectief energiebedrijf voor levering van duurzame energie, lokaal opgewekt en betaalbaar.

Plan ‘t Ecozand sprak tot de verbeelding, ook bij de woningbouwverenigingen en de gemeente. En voor dit initiatief heeft de gemeente een Rijksbijdrage van 5,4 miljoen ontvangen. Uitgangspunt was een coöperatief energiebedrijf, met deelname en zeggenschap van bewoners en eigenaren.

En waar het naartoe gaat……………..

De gemeente heeft echter andere beslissingen genomen over de manier waarop ze de energietransitie in “Proeftuin ‘t Zand” willen aanpakken.
De woningbouwverenigingen zien af van deelname in een coöperatie en de gemeente wil met de netwerkbeheerder Enpuls een publiek warmtebedrijf opzetten. Deelname of belang van de bewoners zijn daarin niet vertegenwoordigd.
Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor een lokale, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Mede hierdoor is het draagvlak niet voldoende voor een coöperatieve vereniging. Er is ook lang gezocht naar nieuwe bestuursleden maar die zijn niet gevonden. Daarom hebben het coöperatiebestuur en de betrokken bewoners van Team ‘t Ecozand besloten om met de coöperatie te gaan stoppen per 1 januari 2024.

Toch willen de betrokken bewoners zich blijven inzetten voor belangen van (sociale) huurders en woningeigenaren in het proeftuingebied en de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Nu de buurtcoöperatie gaat stoppen, hebben deze bewoners buurtvereniging Zandbewoners om hulp gevraagd. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in samenwerking met de gemeente en andere projectpartners in Proeftuin ‘t Zand.