Zonne energie

Op de daken komen zogeheten warmtepomp PVT-zonnepanelen2. Deze leveren elektriciteit en warmte en kunnen worden aangesloten op een warmtenet of een warmtepomp. De warmte die de panelen opbrengen over het gehele jaar kunnen waarschijnlijk in de totale warmtebehoefte voorzien.


Wat betreft de elektriciteit betreft zullen de zonnepanelen niet altijd in de behoefte kunnen voorzien. In dat geval is er een systeem genoemd “postcoderoos” waarbij elektriciteit kan worden afgenomen van zonnepanelen in de buurt. Een overschot van elektriciteit kan tot 2023 een op een terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet, dit wordt saldering genoemd.

Lees verder……