Meteen naar de inhoud

Duurzaamheid

Wat is eigenlijk duurzaamheid?

Dat is niet alleen een buurtwarmtesysteem aanleggen zonder andere dingen uit het oog te verliezen, die zorgen dat we graag in onze buurt wonen. Daarom is het goed na te denken hoe het een het ander beïnvloed of kan versterken. Als je uitgaat van een ecosysteem, een kringloop, betekent dat ook dat mensen daarin betrokken worden. Een ecosysteem voorziet zichzelf maar is afhankelijk van de deelgenoten en middelen onderling. Het is vooral belangrijk in beweging te komen als bewoners, woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en de samenwerking op te zoeken. Je bent uitgenodigd om mee te doen voordat het je, in de toekomst, een keer overkomt.

’t Zand NW is een buurt met veel creativiteit en groene vingers. Dit initiatief uit de buurt gaat nadrukkelijk uit van verbinding met wat er verder speelt. Met de verkeersdrukte in de Brugstraat, de redding van de Platanen aan de Boschveldweg en een herinrichting van het Sint Luciaplein en de spoorzone, is het belangrijk samen op te trekken en plannen op elkaar af te stemmen. Dan komt het allemaal goed met onze buurt

De meest duurzame energie is energie die je niet gebruikt. Er wordt geen gas of elektriciteit gebruikt, dat scheelt in de portemonnee, maar is ook goed voor het klimaat en dus duurzaam. Energie die je bespaart hoeft ook niet te worden opgewekt. Bij ‘t Ecozand kun je terecht om tips en hulp bij het besparen van energie. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld helpen met het afstellen van je gasketel en je kunt hiermee meteen Aan de slag.

Klimaatverandering zal op veel gebieden invloed hebben op ons woongenot, denk aan wateroverlast, droogte en hittestress. Het komt hoe dan ook op ons af, maar we kunnen er ook wat aan doen. Zo wordt het koelen van je huis steeds belangrijker zoals in ons “buurtwarmtesysteem”. Koelen kan ook door goede zonwering of groen tegen de gevel.
Minder straat en meer groen zorgt ook voor afkoeling, maar ook voor minder wateroverlast. Op de meest zonnige daken zullen de zonnewarmtepanelen ook het dak koelen in de zomer, maar de daken die lager liggen kunnen worden gekoeld door deze groen te maken , te beplanten. Vang het water in een regenton

Als we duurzaam willen zijn is het goed te weten dat het materiaal slijt als je iets bouwt. Grondstoffen raken op of zijn beperkt beschikbaar. Bij het kiezen van het materiaal kun je daarmee rekening houden. Welk materiaal is bijvoorbeeld na ca. 30 jaar te hergebruiken en kan er gekozen worden voor natuurlijk of gerecycled materiaal. Zo kunnen zonnewarmtepanelen meer of minder demontabel zijn, dus meer of minder circulair.

Klimaatverandering heeft veel invloed op de natuurlijke omgeving. Steeds meer biodiversiteit gaat verloren en ecosystemen verdwijnen en dit gaat steeds sneller.
De natuur en ecosystemen beschermen is lastig in een stedelijke omgeving, maar niet onmogelijk. Met geveltuintjes, groene gevels en daken, stadslandbouw en bescherming van het bestaande groen kunnen nieuwe kringlopen of ecosystemen ontstaan. Door een ecologische verbindingszone met de bestaande natuur buiten de stad wordt de stad weer deel van het natuurlijke ecosysteem en neemt de biodiversiteit toe.

Natuurinclusief bouwen is meer natuur op en om een gebouw. Het draagt bij aan de biodiversiteit en is klimaatadaptief. In nieuwbouw is er van alles mogelijk, maar in bestaande bouw kun je denken aan groene gevels en daken, maar ook de geveltuintjes en leifruitbomen in onze wijk.

Als de straat opengaat voor de aanleg van het warmtenet, is het belangrijk te kijken naar netwerkmogelijkheden met het zicht op de toekomst en daarmee ook te kiezen voor duurzaamheid.
Netwerkbeheerder Enexis ziet een collectieve oplossing als ons buurtwarmtesysteem als een goede oplossing om de druk op het elektriciteitsnetwerk te beheersen. Toch is het noodzakelijk dit netwerk te verzwaren met het oog op de toekomst. De stroomvraag van elektrische auto’s en een mogelijkheid om deze elektriciteit te “bufferen”, zullen vragen om meer capaciteit.
Er komen kabels bij, dikkere kabels, bij voorkeur met een overcapaciteit. Deze stroomkabels kunnen dan in de toekomst ook gebruikt wordt voor een microgrid met gelijkstroom(AC/DC),
Een netwerk van glasvezel kan ook worden meegenomen, ook al heeft nu nog niemand een aansluiting. De straat hoeft maar een keer open. Deze en andere koppelkansen, kunnen ten volle worden benut, voor de duurzaamheid en het welzijn van de buurt.