Meteen naar de inhoud

Het Plan

versie 10 oktober 2021 – William Droog

De ontwikkeling van het plan, een ecosysteem, zal geleidelijk gebeuren door randvoorwaarden te scheppen die deze mogelijk maken. Voor het ontstaan van een ecosysteem in de natuur geldt hetzelfde. Er is eerst een biotoop, een natuurlijke leefomgeving, nodig. Pas dan kunnen geleidelijk plant en dier er leven en een kringloop vormen.
Een randvoorwaarde in dit project is het draagvlak onder de bewoners en in praktische zin bijvoorbeeld woningisolatie of aanpassing van de energie-infrastructuur.

Het proeftuingebied waar het om gaat, ligt N/Z tussen de Boschdijkstraat, Cuperinusstraat , Oisterwijkstraat en Halvemaanstraat; op O/W tussen de Brugstraat en Boschveldweg. Centraal in het gebied ligt het Sint Luciaplein. De oppervlakte aan platte daken is ca 80% van het totale dakoppervlak. Het percentage “oude” en “nieuwe” huizen is ongeveer gelijk verdeeld 50%:50%

De wijk ’t Zand ligt over de gehele lengte aan de rivier de Dommel. Nog een bron van warmte die in de zomer beschikbaar is vooral geschikt op plekken waar de warmte vanaf het dakoppervlak niet voldoende is . Winning van warmte uit het oppervlaktewater wordt  Aquathermie of Thermische Energie uit Oppervlaktewater(TEO) genoemd.

Om te zorgen dat dit energiesysteem voor de buurt werkt is de samenwerking belangrijk over en weer, als in een kringloop, ook in de buurt. Om zeggenschap en onafhankelijkheid te regelen is daarom buurtcoöperatie ’t Ecozand opgericht.
Daarmee kan ’t Ecozand uitgroeien tot een zelfstandige energievoorziening voor en door de buurt.

Het doel is te komen tot een duurzaam en circulair systeem, dat waarbij innovatie en creatief “out of the box” denken een kans krijgen.

Lees verder……