Meteen naar de inhoud

Vragen uit de buurt

Onderstaande presentatie is vertoont op de online buurtbijeenkomst op 17 november 2020

De vragen gesteld tijdens buurtbijeenkomsten van ‘t Ecozand vind je hieronder

In de eerste fase wordt eerst uw huis waar nodig geïsoleerd, en U krijgt een aansluitpunt voor inductie koken in uw keuken. Hiervoor heeft u geen krachtstroom nodig en in de meeste gevallen hoeft de netwerkaansluiting niet te worden gewijzigd en gaat u niet meer betalen voor uw netwerkaansluiting. 

In de huurwoningen worden deze kosten betaald uit het budget voor gepland groot onderhoud van de woningbouwcorporaties aan de woningen en dit leidt voor de bewoners daarom niet tot huurverhoging.
Soms, is er sprake van woningverbetering. In dat geval gaat uw verhuurder de eventuele huurverhoging vooraf met huurders bespreken. Bij een verbetering van het energielabel is een huurverhoging altijd lager dan het energie besparingsvoordeel. Hoe deze tarieven worden bepaald vind je via deze link

Het is niet de bedoeling dat de huurders zelf een nieuwe inductieplaat en/of pannen betalen als dat nodig is en wordt hier samen met de huurder naar een oplossing gezocht. Via deze link kunt u meer informatie vinden over inductie kookplaten. 

Uw woning helemaal aardgas vrij maken gebeurt pas als u aangesloten wordt op het nieuwe warmtenetwerk. Dan wordt uw CV ketel vervangen door een water/water warmtepomp die ongeveer net zo groot is als uw koelkast. De water/water warmtepomp verwarmt zeer efficiënt water in uw huis tot 45oC om uw huis mee te verwarmen en maakt niet meer geluid dan een moderne koelkast. Ook wordt er warm tapwater gemaakt waar u mee kunt douchen en wassen. Meer informatie over een water/water warmtepomp vindt u via deze link

Afhankelijk van het type radiator dat uw in huis heeft wordt deze vervangen of aangepast voor verwarming met 45oC door middel van een stille elektrische ventilatorset. Een voorbeeld van een zo genaamde ‘lage temperatuur radiator met ventilator’ vind u via deze link. Een voorbeeld van hoe een geschikte radiator aangepast kan worden vind je via deze link

De kosten om uw huis af te koppelen van het aardgas, het aansluiten aan het warmtenet, het vervangen van uw CV ketel voor een water/water warmtepomp en het vervangen of aanpassen van uw radiatoren worden betaald door het project consortium. Deze investeringen worden grotendeels terugverdiend door de opbrengsten uit het energieverbruik de komende 30 jaar. De kosten van uw energierekening voor warmte en elektriciteit mogen niet meer zijn dan wat u anders zou betalen! 

U moet als huurder schriftelijk instemmen met uw woning aardgasvrij maken. Meer informatie over uw rechten als sociale huurder vind u via deze link 

Niet alle investeringen worden terugverdiend.  Voor de zogenaamde ‘onrendable top’ heeft dit project €5.4 milljoen financiering van de rijksoverheid ontvangen. Dit geld hoeft niet terugbetaald of verdiend te worden.  Het is investeringsgeld voor dit project en de opbrengst daarvan zijn veel geleerde lessen uit de praktijk ten gunste van navolgende projecten. 

Alle aanpassingen aan de woningen van sociale huurders worden (deels) betaald uit het bestaande grootonderhoud budget. Het warmtenet word betaald door de netwerk beheerder. De netwerkbeheerder verdient dat terug door netwerkkosten te rekenen die samen met het project consortium worden bepaald. De netwerkkosten voor gas komen te vervallen. 

Investeringen voor particulieren eigenaren zijn afhankelijk van de status van de woning en dat is altijd maatwerk. Het is bekend dat je speciale goedkope leningen kunt krijgen van de overheid om uw woning te verduurzamen. Meestal verdienen deze zichzelf terug door lagere energiekosten in de jaren na de investering.  Daarnaast zijn er veel subsidie mogelijkheden voor het verduurzamen van particulieren woningen. De kosten om aan te sluiten op het energiesysteem van ’t Ecozand zijn aanzienlijk lager als bij een individuele zogenaamde All-electric oplossing. 

Particulieren en VVE’s die zich willen aansluiten op het warmtenet kunnen geholpen en begeleid worden bij de benodigde aanpassingen aan hun woning en het aanvragen van subsidies en speciale leningen waar nodig. 

Er is een globale businesscase gemaakt voor de PAW aanvraag.  Deels staan hier ook enkele vertrouwelijke zaken in vermeld. Daarom kunnen delen uit de aanvraag op dit moment nog niet publiek gemaakt. In de toekomst is het wel de ambitie om zoveel mogelijk inzage te geven over de geldstromen en terug verdien modellen van het totale project. 

De looptijd om de proeftuin te realiseren is 8 jaar, maar het kan 30-40 jaar duren voordat de investeringen die de woningcorporatie en de netwerk beheerder doen, worden terugbetaald. 

De website van ’t Ecozand, www.ecozand.nl gaat de plek worden waar u alle informatie kunt vinden. Helaas gaat het nog enkele maanden duren voor dat onze website volledig up to date zal zijn. In de tussentijd kunt u uw vragen blijven stellen via het emailadres. 

Er verschijnt binnenkort een nieuwsbrief waarin ook nieuws kan staan over ‘t Ecozand en iedereen die zich daarvoor aangemeld of dit al gedaan gaat deze ontvangen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier

Voor al uw vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ecozand@gmail.com en dan doen wij ons best om uw vraag te beantwoorden. 

Om uw huis te kunnen verwarmen met zogenaamde lage temperatuur verwarming is energie label C of beter nodig. Monumenten en andere oude gebouwen kunnen zonder hoge kosten tot label C geïsoleerd worden dus lage temperatuur verwarming is voor die huizen ook mogelijk! 

Een lage temperatuur verwarming werkt op 45oC. Een ventilator blaast dan warme lucht door de hele ruimte heen. De water/water warmtepomp in je huis verwarmt water dat uit het warmtenet komt tot 45oC met elektriciteit. Op deze manier kun je je hele huis zonder aardgas toch lekker warm krijgen en houden. 

U kunt lage temperatuur verwarming zelf ervaren in de duurzame huizen route van de gemeente, kijk voor meer informatie via deze link 

Voor wie het niet gezien heeft kun je het hier via youtube terug kijken. 

Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit heeft een uitstekende reactie geschreven op de aflevering van Lubach die het goed uitlegt en deze kun je hier lezen 

Leren, leren en leren is het doel van de proeftuin. Aardgasvrij worden is geen doel op zich zelf maar een middel om te komen tot comfortabele, betaalbare en toekomst bestendige woningen. Dat begint en eindigt met bewoners want zonder medewerking van huurders eigenaren is dit onmogelijk. 

’t Ecozand is gestart met het initiatief van een klein groepje wijk bewoners die samen met de woningbouwcorporaties, de gemeente en andere partijen een proeftuinaanvraag gedaan heeft. Dit project kan niemand opgelegd worden, enkel aangeboden en daar zetten de betrokken bewoners en organisaties zich voor in. 

Verduurzaming heeft altijd een heleboel aspecten. De twee belangrijkste zijn een sociaal aspect en een technisch aspect. In de proeftuinaanvraag lag het zwaartepunt op technische aspecten. Verduurzaming wordt het meest succesvol als zoveel mogelijk bewoners mee kunnen doen. De komende periode zal het zwaartepunt bij bewoners vooral liggen op het sociale, het delen, het meepraten/denken. We zetten in op goed contact en betrokkenheid van bewoners.  

Op de korte termijn wel want een deel van de elektriciteit in Nederland wordt opgewerkt met aardgas. Dit zal op termijn volledig vervangen worden door duurzame bronnen. 

Alle warmte in onze wijk gaat opgewekt worden met speciale zonnepanelen die stroom en warmte leveren.  We halen warmte uit de Dommel, dat heet aquathermie. We hebben geen aardgas mee nodig in onze wijk om onze huizen te verwarmen of om te koken. 

Buurtcoöperatie ’t Ecozand wordt een energieleverancier van warmte en elektriciteit voor bewoners die aangesloten zijn op het warmtenet. Het verschil met je huidige energieleverancier (Essent, Green Choice, ect) is dat je lid kunt worden van de coöperatie en daarmee stemrecht krijgt over wat er gebeurd met de winst! Je kunt dus als klant ook mede eigenaar zijn. 

Energie leveren doet ’t Ecozand natuurlijk niet alleen! Hiervoor werken we nauw samen met de woningbouwcorporaties en moet er een samenwerking op gezet worden met een warmtenet-ontwikkelaar. 

De rol van de gemeente in de proeftuin is die van project management. Zij stellen hiervoor een project manager aan die start op 18 januari 2021 en zij beheren de planning en de begroting. 

Buurtcoöperatie ’t Ecozand en haar leden zitten gedurende het hele proces aan tafel met de woningbouwcorporaties, de gemeente en andere partners en beslissen mee over de uitvoering van het project. Hierdoor hebben bewoners direct inspraak in het proces. 

Nog niet, we werken eraan dat dit in de eerste helft van 2021 wel kan. De coöperatie is net opgericht en we zijn nu van alles aan het regelen zodat het mogelijk wordt dat betrokken bewoners lid kunnen worden. Deze voorbereidingen worden geregeld door  bewoners die op dit moment in het bestuur van ’t Ecozand  zitting hebben. 

Door lid te worden van de coöperatie wordt het mogelijk voor meerdere bewoners om betrokken te zijn bij de besluitvorming binnen de proeftuin. U ontvangt bericht zodra het mogelijk wordt om lid te worden van coöperatie ’t Ecozand

Hopelijk kunnen we starten met de isolatie van de eerste sociale huurwoningen in 2021. Het is nog onbekend wanneer de eerste woningen aardgasvrij worden. In het voorjaar van 2021 geven alle partners gezamenlijk een project presentatie over de planning en over hoe bewoners kunnen participeren in dit project. 

Alle gestelde vragen via de ‘t Ecozand website, de verschillende bewoners bijeenkomsten en via social media zijn wij aan het verzamelen en geven input voor onze project presentatie. Als u naar aanleiding van al deze vragen en antwoorden vragen en reacties heeft laat het ons vooral weten, bij voorkeur via ecozand@gmail.com. 

Dat kan concreet op 2 manieren: 

  1. Door mee te doen aan de onze ‘KETEL OP 45′ actie. In januari en/of februari 2021. Tijdens deze actie kun je zelf ervaren of je woning warm blijft op een keteltemperatuur van 45oC. Meedoen is gratis en aanmelden voor deze actie kan op de contact pagina van ’t Ecozand op onze website. 
  2. Door samen met andere bewoners mee te denken bij de voorbereiding van dit project. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan een feedback groep of mee te werken aan communicatie via, gesprekken, socialmedia, nieuwsbrieven e.d. Wil je ons helpen…? MAIL ONS