Meteen naar de inhoud

Advieslijn ‘t Ecozand

Advieslijn ‘t Ecozand op Burendag 2020

Om de buurt kennis te laten maken en het gesprek aan te gaan, is er op Burendag 2020 letterlijk de Advieslijn ‘t Ecozand neergelegd op het Sint Luciaplein, met een veilige 1,5m afstand,
Hieronder de items nog een keer op een rijtje, met commentaar van ‘t Ecozand.

Het gebruik van middelen, grondstoffen is nu eenrichtingsverkeer, dit geldt ook voor energie. De natuur heeft een oplossing daarvoor: een ecosysteem. Succesvolle  energietransitie is mogelijk door het als een kringloop te organiseren en daarmee kun je klein beginnen.

basis: vervang alle lampen door ledlampen/ was op 30oC-400C enkele keer 60’C/radiatorfolie achter de verwarming/ regel verwarming per ruimte/ gebruik gordijnen, sluit tussendeuren/goed ventileren. tech-plus: gebruik sensorschakelaars/ centrale schakelaar voor computerapparatuur of AV-apparatuur/ thermostaatkraan bij de wasmachine(hotfill)/vochtgestuurde ventilatie/isoleer de voordeur tech-plus,plus: isoleer het huis waar mogelijk/breng ventilatie-units aan onder de radiatoren (scheelt ca 30% energieverbruik)

Het is een bewonersinitiatief ingegeven vanuit een motivatie iets te doen aan klimaatverandering voor de volgende generaties. Maar ook de kans te pakken om vanuit het perspectief van de huurder stappen te zetten in de energietransitie.

Een warmtenet heeft een aanvoer- en een afvoerleiding. Een lage temperatuur warmtenet heeft een gegarandeerde maximumtemperatuur van, in dit geval meer als 15oC. Voordelen van een LT-warmtenet zijn weinig tot geen temperatuurverlies en de aanleg ervan is minder ingrijpend(dunnere kunststof leidingen).
Het warmtenet wordt in de eersteplaats gevoed door de zonnewarmte PVT-panelen op de daken en levert de aanvoer voor de warmtepompen. Bij veel aanvoer van warmte en overca

Doel is te komen tot een collectief energiesysteem in eigen beheer, voor de buurt, van de buurt.
M:warmte met stroom verbinden om daar zelf beter van te worden: stroom ook in warmte op kunnen slaan om flexibeler te zijn of in geld beter uit te zijn
– zekerheid van warmtelevering
– zelf invloed hebben op de veranderingen die gaan komen in energievoorziening
– zelfredzaamheid

In het collectieve systeem van ‘t Ecozand wordt gebruik gemaakt van een zgn. water/water warmtepomp, niet groter als de gasketel die je nu hebt. Deze maakt minder geluid als bijvoorbeeld een koelkast. Er is geen buitenunit nodig zoals bij een lucht/water warmtepomp. Zowel in aanschaf als in het energieverbruik is een water/water WP ca 50% goedkoper als een lucht/water WP.

Voor een eigen collectieve energievoorziening is een coöperatie de beste organisatievorm, dat hebben we onderzocht en daarvoor is deskundig advies ingewonnen. Om te beginnen wordt op basis van standaardstatuten een coöperatie opgericht met team ’t Ecozand. Tegen de tijd dat er een energiesysteem is zal de coöperatie ook meer vorm krijgen. Een eigen organisatie is in staat greep te houden op de betaalbaarheid van de voorziening.

Met lage temperatuurverwarming aangesloten op het LT-warmtenet kun je efficiënt verwarmen met ca 45o, maar ook koelen in de zomer waardoor de warmte uit je huis wordt opgeslagen voor de winter

Aansluiting op het collectieve systeem kan voordeel opleveren. Enerzijds omdat aanschaf en verbruik van een WP ca 50% is als bij de meest gekozen individuele oplossing. Daarnaast kan een bouwkundig label C al voldoende zijn om aan te sluiten.
Ook de aanleg van zonnewarmte-panelen(PVT) kan door de coöperatie worden (voor)gefinancierd. De individuele inspanningen en kosten zijn aanzienlijk minder

De woningcorporaties zullen een verzwaarde 2x220V aansluiting aanleggen tbv de mogelijkheid optimaal gebruik te maken van een inductie kookplaat. Voor de aanschaf is bewoner zelf verantwoordelijk. De buurtcoöperatie streeft naar financiering van de kookplaten voor de woningen in de sociale verhuur.

Er is veel misverstand over de pannen waarmee op inductie kan worden gekookt. Er is slechts één eis die belangrijk is, de pannen moeten magnetisch zijn. Dat zijn vrijwel alle pannen, behalve aluminium en emaille pannen.

Op de weg naar energieneutraliteit is ook belangrijk dat er aansluiting wordt gezocht bij bestaande ecosystemen in de natuur. Zo is het van belang dat de platanen blijven staan voor koeling in de zomer en beschutting in de winter. Maar ook groene daken of dakbedekking van olivijn. Alles van belang bij de CO2-opname, dus reductie/ Biodiversiteit/Groene gevels voor natuurlijke koeling/Aardgasvrij op zich is al klimaatadaptatie: minder CO2-uitstoot.

PV staat voor photo-voltaïsch, T staat voor thermisch. Een PVT is er dus voor de opwekking van elektriciteit en warmte. De opwekking van elektriciteit gaat efficiënter door de koeling via het thermische del. Daarnaast produceert het thermische deel ook warmte in de nacht door de omgevingswarmte.

Wij beginnen met een pilotproject van ca 20 woningen en beginnen bij wooncomplex van ZaYaZ. Wij willen als buren, bewoners van de wijk over onze plannen vertellen en het gesprek aangaan over de zorgen die men heeft.
Als er ruim draagvlak is de woningcorporatie aan zet, zijn ook bereid met het plan aan de slag te gaan bij voldoende draagvlak.

Voor een huurder:
Het is de verwachting dat je zelfs goedkoper uit kunt zijn in woonlasten, omdat je energierekening lager wordt tegen een minimale stijging van de huur.
Voor een woningeigenaar:
Het is de verwachting dat je goedkoper uit bent in woonlasten omdat je energierekening lager wordt tegen een (kleinere) stijging van de financieringslasten voor de kosten om je huis aardgasvrij te maken. De kosten daarvoor zijn het laagst als je aansluit bij een collectieve oplossing in de wijk.

Op 10 oktober 2018 is het Duurzaamheidsakkoord gesloten waarbij de Gemeente en de WOCO’s betrokken zijn. Er zijn vier belangrijke peilers in dit akkoord:1.Duurzame energie 2. Circulair gebruik van materiaal 3. klimaatadaptatie en biodiversiteit 4. De mens, draagvlak, kostenneutraliteit.

Rond deze datum is ook plan ‘t Ecozand gepresenteerd waar deze peilers op wijkniveau waren toegepast. Het contact was snel gelegd, men kon hier niet omheen.

Advieslijn ‘t Ecozand tijdens Duurzaam Weekend 2020

Door de C-maatregelen is er op de Dag van de Duurzaamheid 2020 een andere vorm gekozen. Het een live- uitzending geweest vanuit de studio, compleet met digitale “advieslijn” en chatbox.