De start, nu beginnen

In de ontwikkeling van plan ’t Ecozand hebben zich verschillende macro en micro scenario’s aangediend. Zonder andere scenario’s af te schrijven, wordt het tijd voor heldere en duidelijke keuzes. Op de weg daar naartoe kan het zijn dat nieuwe ontwikkelingen of inzichten een andere keuze mogelijk maken.

Het is dus van belang de weg of de mogelijkheid voor andere keuzes aan te houden.

Het draagvlak voor dit plan in de wijk is groeiende en er is een plan van aanpak waar de wijk nu op dit moment mee aan de slag kan.
Er is een buurtteam en ondersteuning van de Gemeente bij de ontwikkeling van het plan. De woningcorporaties zijn bereid de panden te isoleren tot minimaal label C en willen de communicatie open houden over de ontwikkelingen.
Professioneel advies op basis van doorrekeningen hebben er toe geleid dat de volgende stappen zullen worden gezet.

Lees verder……