Zonnewarmte en elektriciteit

Zonne energie is een van de de meest duurzame bronnen van energie. De energie kan worden omgezet in elektriciteit of warmte. De belangrijkste energiebehoefte van een huis is de warmtevoorziening. Het uitgangspunt is dan ook in de eerste plaats warmte te winnen uit deze bron, de zon.

Deze zonnewarmte kan worden gewonnen met zogeheten PVT-zonnepanelen op de daken. Deze leveren warmte en elektriciteit en kunnen worden aangesloten op een warmtenet of een warmtepomp. De warmte die de panelen opbrengen over het gehele jaar kunnen waarschijnlijk in de totale warmtebehoefte voorzien.


Wat betreft de elektriciteit betreft zullen de zonnepanelen niet altijd in de behoefte kunnen voorzien. In dat geval is er een systeem genoemd “postcoderoos” waarbij elektriciteit kan worden afgenomen van zonnepanelen in de buurt. Een overschot van elektriciteit kan tot 2023 een op een terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet, dit wordt saldering genoemd. Daarna wordt dit systeem afgebouwd.
In de nabije toekomst kunnen ook elektrische auto’s een rol spelen bij de opslag, buffering en stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk.

Dan zal een milieuvriendelijke buurtbatterij misschien een oplossing zijn. Op termijn is voor plan ‘t Ecozand de  Battolyser een oplossing, een elektriciteitsopslag voor de korte termijn, in de nacht, en de lange termijn, dagen zonder zon.

Lees verder……