Duurzaamheid

Wat is eigenlijk duurzaamheid? Dat is niet alleen een circulair buurtwarmtesysteem aanleggen zonder aan andere dingen te denken, die zorgen dat we graag in onze buurt wonen. Daarom is het goed na te denken hoe het een het ander beïnvloed of kan versterken. Als je uitgaat van een circulair ecosysteem betekent dat ook dat mensen daarin betrokken worden. Een ecosysteem voorziet zichzelf maar is afhankelijk van de deelgenoten en middelen onderling. Het is vooral belangrijk in beweging te komen als bewoners, woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en de samenwerking op te zoeken.

’t Zand NW is een buurt met veel creativiteit en groene vingers. Dit initiatief uit de buurt gaat nadrukkelijk uit van verbinding met wat er verder speelt, zoals de verkeersdrukte in de Brugstraat, de mogelijke kap van de Platanen aan de Boschveldweg en een herinrichting van het Sint Luciaplein en de spoorzone is het belangrijk samen op te trekken en plannen op elkaar af te stemmen. Dan komt het allemaal goed met deze buurt.