En verder….

Alle keuzes gemaakt in dit document passen alle in een circulair ecosysteem als concept. Materiaalkeuzes zijn duurzaam, zeker op de lange termijn. Dit is een initiatief uit de buurt en in de ontwikkeling van het plan is het noodzakelijk rekening te houden met andere initiatieven in de buurt.
’t Zand NW is een buurt met veel creativiteit en groene vingers. Met alles wat er speelt, zoals de verkeersdrukte in de Brugstraat, de mogelijke kap van de Platanen aan de Boschveldweg en de herinrichting van het Sint Luciaplein, is het belangrijk samen op te trekken en plannen op elkaar af te stemmen. Dan komt het allemaal goed met deze buurt.

Downloads:
10102018 t EcoZand
11062019 t EcoZand supplement
10102019 t EcoZand 2.0

Downloads van derden:
17092019 Rapport Nevision