Het Plan

De ontwikkeling van het plan, een ecosysteem, zal geleidelijk moeten gebeuren door randvoorwaarden te scheppen die deze mogelijk maken. Voor het ontstaan van een ecosysteem in de natuur geldt hetzelfde. Er moet eerst een biotoop, een natuurlijke leefomgeving, zijn. Pas dan kunnen geleidelijk plant en dier er leven en een kringloop vormen.
Een randvoorwaarde is het draagvlak van de bewoners en in praktische zin bijvoorbeeld woningisolatie of aanpassing van de energie-infrastructuur.

Het gebied waar het om gaat, ligt N/Z tussen de Boschdijkstraat en de Kempenlandstraat; op O/W tussen de Brugstraat en Boschveldweg. Centraal in het gebied ligt het Sint Luciaplein. De oppervlakte aan platte daken is ca 80% van het totale dakoppervlak. Het percentage “oude” en “nieuwe” huizen is ongeveer gelijk verdeeld 50%:50%.

Op macroniveau betekent dit dat het enorme dakoppervlak zich uitstekend leent voor de plaatsing van zonnepanelen. Een warmtenet kan daarnaast aangesloten worden op andere systemen zoals een warmte-koude opslag(WKO). Een systeem van opslag van elektriciteit bijvoorbeeld op en onder het Sint Luciaplein kan het plaatje compleet maken.

Het doel is te komen tot duurzaam en effectief systeem waarbij innovatie en creatief “out of the box” denken een kans krijgen.

Lees verder……