Hoe doen we dat?

Een ecosysteem voorziet zichzelf maar is afhankelijk van de deelgenoten en middelen onderling. Het is vooral belangrijk in beweging te komen, als bewoners, woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en wie er verder als zogeheten stakeholder kan worden aangemerkt.

Op basis van deskundig advies en ervaringen bij andere energieprojecten, beginnen we als gezegd met ca. 20 woningen en leggen een warmtenet aan, gecombineerd met warmtepomppanelen.

Het warmtesysteem wordt eigendom van een buurtcoöperatie beheerd door de aangesloten bewoners, die lid zijn van de coöperatie. Ook de woningcorporaties zullen mogelijk lid worden.
De gemeente zal de coöperatie ondersteunen door garantstelling. Daarnaast bemiddelt zij en verleent toegang tot het publieke domein.

Het warmtenet zelf wordt aangelegden beheerd door een derde partij, een netbeheerder. Deze netbeheerder financierd het warmtenet en is daarmee ook de eigenaar.
Tegelijkertijd wordt er combikabel(AC/DC), glasvezel en alle netwerkmogelijkheden met het zicht op de toekomst aangelegd.

De woningcorporaties brengen kostenneutraal het energieniveau van de woningen op orde. Bij aansluitingen op het warmtenet zorgen zij bovendien voor de aanleg van warmtepomp, elektra, kookgelegenheid, tapwater.

Lees verder…..