Meteen naar de inhoud

Plan ’t EcoZand

Ecosysteem voor het ‘t Zand NW ‘s-Hertogenbosch

Plan ‘t Ecozand is een buurtinitiatief uit ‘t Zand Noord West in ‘s-Hertogenbosch. Het plan wil bewoners en andere betrokkenen bij elkaar te brengen om een duurzame energievoorziening te creëren, dat werkt als een ecosysteem
De term ecosysteem komt uit de natuur. Tussen de levende (dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem) worden stromen en kringlopen op gang gehouden in een zeker evenwicht in een bepaald geografisch gebied.
Hoe wij nu met middelen en bronnen uit de natuur omgaan, kun je niet meer spreken van een ecosysteem. Zeker als het gaat om onze behoefte aan energie, geleverd in een eenrichtingsverkeer, waarmee we de aarde uitputten. Dat kan en moet anders, door het te organiseren als een kringloop waar we als gemeenschap energie consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken.

Motivatie en de uitdaging

De uitdaging is, in onze buurt, zowel oude als nieuwere huizen energieneutraal te maken en door een systeem van energielevering en afname te combineren. De motivatie is er, om iets te doen als huurder, met zorg over klimaatverandering en wat dit betekent voor een volgende generatie. Een woningcorporatie moet ook vroeg, maar niet te laat aan de slag met de energietransitie en is er ook bij gebaat dit collectief aan te pakken om zo kosten te besparen en financiële impulsen te bundelen..

‘t Zand Noord West

’t Zand Noord-West, ook genoemd De Kop van ’t Zand, in ’s-Hertogenbosch is een buurt aan de rand van het centrum met veel betrokkenheid van de bewoners met name bij de vergroening van de buurt. Het is een buurt met relatief veel sociale woningbouw, waar drie woningbouwverenigingen actief zijn; BrabantWonen, Charlotte van Beuningen en Zayaz. De samenstelling van het woningbestand bestaat vooral uit panden van de jaren rond 1900 tot ca. 1930 en ca. 50% nieuwbouw uit de tachtiger jaren. Een deel van het oude woningbestand valt onder het beschermd stadsgezicht. De Willem II fabriek heeft de status van Rijksmonument en maakt deel uit van een “cultuurzone” met De Verkadefabriek en de gebouwen van de voormalige mengvoederfabriek aan de Tramkade.

Onze buurt is als ecosysteem uitermate geschikt omdat er relatief weinig particulier bezit is, waardoor er, in eerste instantie, slechts enkele partijen in het project betrokken hoeven te worden. Voor woningcorporaties biedt een wijkgerichte aanpak voordelen, door de opschaling, zodat niet ieder pand een afzonderlijk plan van aanpak behoeft, in deze diverse buurt, wat betreft woningbouw. Maar ook voor de particuliere eigenaar is het interessant aan te sluiten. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken voor een energiesysteem voor onze buurt en door onze buurt.

Duurzaamheidsakkoord

Ook de woningcorporaties, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en netbeheerders realiseren zich dat samenwerking belangrijk is en draagvlak of initiatief van onderaf onontbeerlijk.
Op 10 oktober 2018, toevallig gelijk met de eerste presentatie van dit plan, hebben deze partijen daarom een “Duurzaamheidsakkoord” gesloten, Behalve de duurzame doelstellingen en het draagvlak is in dit akkoord kostenneutraliteit vastgelegd met name voor de sociale woningbouw. Plan ‘t Ecozand werd gezien en opgepakt als een realistisch concept waarin veel uit het akkoord overeenkomt.

Proeftuin ‘t Zand

Aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2020 een ‘Rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken’(PAW)  van 5,4Mln. toegekend.
Plan ‘t Ecozand vormt de basis waarop deze aanvraag is gedaan. Daarmee is ‘t Zand officieel proeftuin. Dat betekent dat we kunnen beginnen met de verduurzaming van onze buurt met een collectieve energievoorziening om te beginnen in proeftuingebied “t Zand NW.

Lees verder………