Meteen naar de inhoud

Zonnewarmte en elektriciteit

Zonne energie is een duurzame bron van energie. De energie kan worden omgezet in elektriciteit of warmte. De belangrijkste energiebehoefte van een huis is de warmtevoorziening. Het uitgangspunt is dan ook in de eerste plaats warmte te winnen uit deze bron, de zon, voor ons buurtwarmtesysteem.

Deze zonnewarmte kan worden gewonnen met zonnewarmtepanelen(PVT) op de daken. Deze leveren warmte en elektriciteit en kunnen worden aangesloten op een warmtenet of een warmtepomp. De warmte die de panelen opbrengen over het gehele jaar zullen grotendeels in de totale warmtebehoefte voorzien.

Wat betreft de elektriciteit betreft zullen de zonnepanelen, met de techniek van nu, niet altijd in de behoefte kunnen voorzien. Wanneer er een tekort aan elektriciteit is, zal deze geleverd worden door een externe leverancier. Bij een overschot, dat ook voorkomt zal dit worden teruggeleverd. Een overschot aan elektriciteit kan tot 2023 één op één terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet, dit wordt saldering genoemd. Daarna wordt dit systeem afgebouwd.

Dan kan een duurzame buurtbatterij misschien een oplossing zijn. Op termijn is voor plan ‘t Ecozand de  Battolyser een oplossing, een elektriciteitsopslag voor de korte termijn, in de nacht, en de lange termijn, dagen zonder zon.
In de nabije toekomst kunnen ook elektrische auto’s een rol spelen bij de opslag, buffering en stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Het elektriciteitsnetwerk zal door de netwerkbeheerder hiervoor moeten worden aangepast.

Lees verder……